Misa Ståhl-Norrholm

Misa Ståhl-Norrholm (f. 1973) är från Kvevlax, Korsholm, och sedan 1998 bosatt i Åbo. Hon har studerat musik med piano som huvudämne vid Konservatoriet i Jakobstad och Svenska yrkeshögskolan samt vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Sedan 2016 driver hon Misas pianoskola i Åbo och är även verksam som ackompanjatör och sångare.

Misa Ståhl-Norrholm har fått sin dirigentutbildning i samband med musikstudierna och har de senaste åren vidareutbildat sig bland annat under ledning av Timo Lehtovaara och genom att delta i FSSMF:s dirigentkurser – hösten 2022 och våren 2023 deltar hon i kursen Kördirigering och röstutveckling vid Framnäs folkhögskola i Piteå i Sverige. Hon har verkat som dirigent för manskören ÅSMA 2018–2019 samt även lett S:t Olofsskolans körklubb.

Sedan hösten 2020 är hon Aurorakörens dirigent.