Körens styrelse under verksamhetsåret 2023–2024

Ordförande: Niklas Ollila

Vice ordförande: Maria Lassén-Seger

Kassör: Yasmin Nyqvist

Sekreterare: Linda Bäckman


Dirigent: Misa Ståhl-Norrholm


Webbansvarig: Niklas Ollila


Körens styrelse och dirigent står framför en vit vägg.

Aurorakörens styrelse och dirigent en kort stund efter 60-årsjubileumskonserten 2023.